با رفتن حقیقی؛
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مشخص شد
به گزارش بیداران، پس از زمزمه های بسیار درباره ی انتصاب فتح الله حقیقی به عنوان معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز، سرانجام روز گذشته با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وی بدین سمت منصوب شد.

با این انتقال پرسش ها درباره ی تصدی کرسی معاونت استاندار در بوشهر شدت گرفت و گزینه هایی برای انتصاب در این سمت در شبکه های مجازی پیش بینی شد.

سرانجام صبح امروز گمانه زنی ها درباره ی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به پایان رسید و عباس جمشیدی، به عنوان سرپرست جایگزین حقیقی شد.

عباس جمشیدی در حال حاضر فرماندار بوشهر است که از فروردین ماه سال جاری از فرمانداری کنگان بدین سمت منصوب شد.

اکنون مصطفی سالاری با اعتماد به جمشیدی سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی را به او سپرده است.

باید دید طی هفته های آینده این اعتماد پایدار خواهد ماند و یا اینکه شخص دیگری توسط استاندار در این سمت منصوب می گردد.