۲ فوریت طرح برجام رای نیاورد

به گزارش بیداران، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دوفوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» در دستور کار مجلس قرار گرفت.

پس از دفاعیات لاریجانی از لزوم بررسی فوری این طرح و همچنین بندهای طرح، رای گیری بعمل آمد که در نتیجه آن نمایندگان با دوفوریت طرح مخالفت کردند.

نمایندگان با ۱۵۹ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با بررسی فوری طرح برجام در مجلس مخالفت کردند. تصویب دوفوریت نیازمند رای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.

در ادامه برای یک‌فوریت این طرح رای‌گیری شد.

نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با بررسی یک‌فوریتی طرح فوق موافقت کردند.

لاریجانی در پایان گفت: این طرح به کمیسیون ارجاع می‌شود تا هر چه سریعتر بررسی شده و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

به گزارش مهر،براساس آئین نامه داخلی مجلس طرح های فوریتی بودن نوبت در کمیسیون مربوطه بررسی شده و پس از ارائه به صحن نیز بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.