بنزين يورو ٤ نيامد، بنزين سوپر هم رفت؛
جايگاههاي سوخت استان بوشهر خالي از بنزين سوپر و يورو ٤/ وعده بی ثمر نماينده جنوب استان در مجلس/جايگاه داران: سهميه سوخت را حذف كردند/شركت پخش: عدم تخصيص سهميه بنزين سوپر به استان بوشهر
به گزارش بيداران، اين روزها مخزن بنزين سوپر همه ي جايگاههاي سوخت استان بوشهر خالي است. نزديك به شش ماه است كه جايگاه داران هيچ پاسخي به صاحبان خودرو براي بنزين سوپر نمي دهند. يك سوال پيش مي آيد، چرا توزيع بنزين سوپر به جايگاههاي سوخت استان بوشهر متوقف شده است؟دليل عدم فروش بنزين سوپر در گفتگو با سه تن از مسئولين جايگاه عرضه سوخت در بوشهر و دالكي و گناوه كه اين بنزين را در سبد فروش خود داشته اند اين موضوع مطرح شد و هر سه اعلام كردند براي خريد در ماههاي گذشته وجه را واريز نمودند اما توسط شركت عودت داده شد و اعلام كردند بوشهر سهميه بنزين سوپر ندارد.

در همين خصوص طي تماسي با مدير روابط عمومي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان بوشهر اين موضوع پيگيري شد كه مهرداد بيوكي در اين گفتگو اعلام كرد فقط يك دليل وجود دارد و آن عدم تخصيص سهميه ي بنزين سوپر به استان بوشهر است.
جوابي كه فقط ميتوان با آن از مسئوليت تامين سوخت شانه خالي كرد.حال اين سوال پيش مي آيد دليل قطع سهميه استان بوشهر چيست؟ چرا باید مركز استان و ورودي و خروجي هاي استان فاقد عرضه اين محصول باشند؟ در حالي كه نزديك به ٥ ميليون ليتر در روز توليدي اين بنزين در پالايشگاههاي كشور بوده است و در بسياري از شهرها با جايگزين كردن بنزين يورو ٤ كمبود آن احساس نمي شود و قاعدتاً نبايد براي تامين آن مشكلي وجود داشته باشد.

سكينه الماسي نماينده مردم دير، كنگان، جم و عسلويه در مهرماه ٩٥ وعده توزيع بنزين يورو ٤ در استان بوشهر را داد و گفت با پيگيري و مكاتباتي كه با وزارت نفت داشته ام توزيع بنزين يورو ٤ در استان بوشهر آغاز مي شود. وعده اي كه در حد همان وعده ماند و بنزين يورو ٤ كه به استان نيامد بنزين سوپر هم از مخزن جايگاه ها حذف شد.


تمامي اين موارد در حالي مطرح مي شود كه بدليل عدم عرضه بنزين با كيفيت در استان بوشهر، خودروهاي جديد بسياري كه به توصيه شركت سازنده بايد از سوخت با اكتان  مشخص استفاده شود از اين وضع ناراضي اند و علائم هشداري در خودروهاي خود را دليل ايجاد اشكال در سيستم موتور خودرو خود مي دانند.