در نشست شورای اداری؛
بخش خصوصی و سرمایه گذاران باعث تحول و توسعه در شهر ها می شود


به گزارش بیداران، حمید بردستانی روز دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، شوراهای اسلامی برای کمک به شهرها باید زمینه حضور مؤثر و پررنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی را در اجرای پروژه‌های عمران شهری فراهم کنند.
وی اضافه کرد: تنها رمز موفقیت شهرداری‌ها در کنار کمک‌های دولتی، فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری و معرفی ظرفیت‌های شهرها برای جذب سرمایه گذار است.
بردستانی تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ ها باید بدانند حضور پررنگ بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کنار توجه به نگاه نو و ایده‌های خلاقانه در عرصه اداره شهر می‌تواند تحول و توسعه ایجاد کند.