رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان بوشهر؛
بیش از نوزده هزار ماسک در کانون‌های فرهنگی تربیتی استان بوشهر تولید شد


به گزارش بیداران،به نقل از اداره آموزش و پرورش استان بوشهر، محمد آریا خواه بیان کرد: کانون‌های فرهنگی تربیتی استان بوشهر در زمان تعطیلات مراکز آموزشی و پرورشی با شیوع بیماری کرونا، با برنامه ریزی و ارائه برنامه های گوناگون آموزشی و تربیتی در فضای مجازی، در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اقدام کردند.

آریا خواه گفت: همچنین تعدادی از کانون های فرهنگی تربیتی با انجام کار جهادی، برای رفع نیاز جامعه به ماسک و لباس ویژه پرستاری، اقدام به تولید یا مشارکت در تولید این اقلام بهداشتی کردند.
رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: تعداد اقلام بهداشتی تولید شده در کانون‌های استان بیش از نوزده هزار ماسک و حدود دو هزار دست لباس پرستاری بوده که کانون های فرهنگی تربیتی حدیث شهرستان تنگستان و فاطمیه شهرستان دشتستان این زمینه فعالیت داشته اند.