سازمان پزشکی قانونی؛
مراجعه بیش از ۵۷۵ هزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی


به گزارش بیداران ، از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور،۵۷۵ هزار و ۷ مصدوم نزاع پارسال به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که در مقایسه با آمار پارسال، حدود یک درصد کاهش یافته است.
 از کل مراجعان نزاع در سال گذشته ۳۸۷ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۱۸۷ هزار و ۱۳۷ نفر زن بودند.
در این مدت استان‌های تهران با ۹۹ هزار و ۹۰۷، خراسان رضوی با ۴۹ هزار و ۹۲۵ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۵۱۰ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با دو هزار و ۸۷۸، خراسان جنوبی با سه هزار و ۶۲۴ و بوشهر با سه هزار و ۹۲۱ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.
همچنین در سال ۱۳۹۸، بیشترین آمار مراجعان نزاع با ۶۲ هزار و ۹۱۰ نفر در مرداد ماه و کمترین آن با ۳۶ هزار و ۸۱۳ مراجعه در اسفند ماه گزارش شده است.
آمار مراجعان نزاع در اسفند ماه سال گذشته و در ایام آغازین شیوع بیماری کووید-۱۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۱.۸ درصد کمتر شده است.