در اعتراض به مشکلات ته لنجی؛
لنجداران و بازاریان دیری تجمع کردند
به گزارش بیداران، شماری از لنج داران و بازاریان دیری صبح امروز در مقابل درب فرمانداری شهرستان دیر تجمع کردند.

در این تجمع که به دلیل اعتراض لنج داران و بازاریان به مصوبه ته لنجی توسط دولت صورت گرفت.

بازار شهرستان دیر با رکود مواجه شده است، چرا که اجازه تخلیه بار به لنج‌ها داده نمی‌شود؛ و بازارین و لنج داران شهرستان وضعیتی مناسبی ندارند.

مصوبه اخیر ته لنجی باعث شده تا چرخ زندگی مردم مرزنشین بندر دیر دیگر نچرخد و بیش از ۲ ماه است که لنج های دیری هیچ گونه تخلیه و یا خروجی نداشتند.

این اقدام موجب افزایش قیمت در بازار مصرف به دلیل نگه داشته شدن مواد غذایی در انبارها و روی اسکله و عدم تخلیه موجب فاسد شدن آنها خواهد شد.

یکی از این لنجداران اظهار داشت: ما در شهرستان برای چندین هزار از این زمینه اشتغال ایجاد کرده ایم و هیچ حماتی از سوی مسئولان نمی شویم و مردم این منطقه با این روند خانه نشین و بیکار می شوند.

وی افزود: مصوبه اخیر ته لنجی باعث شده تا چرخ زندگی مردم مرزنشین شهرستان دیر دیگر نچرخد.


منبع :نواحنوب