ایوب پاپری مقدم نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی؛
نرخ ارز را فدای هزینه های جاری نکنیم


بیداران: نرخ ارز در حال نزدیک شدن به رقم غیر قابل باور بیست هزار تومان است.دلایل متعددی ممکن است برای این کاهش ارزش پول ملی متصور شد،دلایلی از جمله، سیاسی، تراز تجاری، درامد سرانه، دارایی کشور نسبت به هزینه جاری و مسایل دیگر،اما شاید در کشور ما دلیل اصلی خواست دولت و بانک مرکزی باشد.

حجم دولت از نظر تعداد حقوق بگیران و هزینه دیوان سالاری شاید عامل اصلی در کاهش ارزش پول ملی باشد.

اضطرار در پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان و نیروهای انتظامی و نظامی دولت،شرایط را به گونه ایی رقم زده که کل مملکت را فدای این قضیه میگردد.

حجم کاهش یافته از درامدهای نفتی،را با فروش ارز گرانقیمت جبران مینماییم،بهای ادامه کار پروژه های عمرانی را با افزایش قیمت ارز جبران کرده ایم،غافل از اینکه فقط خودمان را درگیر دور باطل کرده ایم،و قیمت نهایی پروژه ها موید این نکته است.

با افزایش چند برابری قیمت ارز ،ارزش سهام شرکتهای مولد ارزی چند برابر شده ودارندگان ارز و ملک و طلا و اجناس ،دارییهایشان چندین برابر گشته و نابرابری گسترده جامعه را در بر میگیرد.و طبق این نظریه که باید به هر نحو ممکن ریال بدست بیاوریم تا کفاف اقدامات دولت شود،باعث فرو رفتن بیشتر در باطلاق مالی خواهیم شد.

به نظر نگارنده باید اقدامات جدی در این خصوص صورت پذیرد،از جمله کاهش و مناسب سازی بدنه دولت،قطع یارانه ماهیانه،به دست گرفتن صادرات توسط شرکتهای قدرتمند و با نظارت کامل دولت،تک نرخی شدن ارز،کاهش واردات غیر ضرور،افزایش نرخ برابری ریال در محدوده هشت هزارتومان،تک نرخی شدن بنزین، بدیهی است که اعمال چنین شیوه هایی ممکن است برای گروههایی از جامعه در ابتداء مشکلاتی را حادث کند اما در نهایت سبد هزینه ایی خانوار به دلیل کنترل تورم و برگشت تورمی ،کاهش یافته رضایتمندی وسیعی را بوجود می اورد.

به هر حال اقدامات فعلی لجام گسیختگی تورمی را بوجود اورده و باید سیاست پولی را تغییر داد.در جهت عملیاتی کردن اقدامات گفته شده باید،عزم ملی شفافیت سیاسی و مالی در دستور کار قرار بگیرد.

در حال حاظر دسترسی نخبگان به اطلاعات اماری کشور محدود بوده و بر اساس داده های غیر واقعی نمیشودپردازش و تحلیل واقعی صورت گیرد.به همین لحاظ ممکن است،طرحهای عنوان شده نخبگان از پختگی کامل برخوردار نباشد.و سرانجام به جای اصلاح کار اوضاع از این هم بدتر گردد.

ایوب پاپری مقدم
دکترای مدیریت استراتژیک