انتصاب مشاور مدیر آموزش و پرورش بوشهر


به گزارش بیداران، متن ابلاغ کبری ارشدی به شرح ذیل است .

به نام خدا

همکار ارجمند سرکار خانم کبری ارشدی کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان

به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر منصوب می گردید .

انتظار می رود با افزایش توان فکری و عملی و با رعایت ارزشهای اخلاقی و معنوی زیر نظر مسئولین مربوط انجام وظیفه نمایید .

توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواهانم .

فرامرز سلیمی فرد مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر