بازدید مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر از پلی کلینیک بوعلی کنگان
به گزارش بیداران،اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر زهرا نویدی فرد در بازدید از بخش‌های مختلف این پلی کلینیک، با اشاره به حضور ۷۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در شهرستان کنگان گفت: شهرستان کنگان میزبان عظیم‌ترین صنایع گاز و پتروشیمی کشور می باشد و ما در بخش درمان تامین اجتماعی تلاش خواهیم کرد با ارائه خدمات مطلوب درمانی دغدغه‌های درمانی شاغلین در این حوزه را به حداقل برسانیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت: پلی کلینیک بوعلی کنگان در حال حاضر در بخش های مختلف از جمله آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه، رادیولوژی، مامایی و خدمات پزشکان عمومی و متخصص به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه خدمت می نماید و در تلاش هستیم با جذب پزشکان متخصص خدمات این مرکز درمانی را ارتقاء دهیم.
دکتر نویدی فرد با اشاره به اجرای طرح نسیم ۱۹ در استان بوشهر گفت: این طرح در راستای تکریم بیماران مزمن در استان پایه‌گذاری شد که با مدیریت و راهبری مناسب این طرح در پلی کلینیک بوعلی کنگان روند اجرایی خوبی در شهرستان داشته است.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرح های توسعه ای و کیفی در آینده نزدیک شاهد ارتقاء خدمات درمانی تامین اجتماعی در استان  بوشهر به ویژه شهرستان کنگان به عنوان میزبان شاغلین حوزه انرژی کشور باشیم.