کارت هدیه های ۲۰۰ هزارتومانی بین مددجویان بهزیستی بوشهر توزیع شد
به گزارش بیداران، از روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان بوشهر، آرزو منوچهری بیان داشت :در ادامه کمکهای مردمی و خیرین نیکوکار در طرح کمک مومنانه برای رفع نیاز نیازمندان، ۱۱۱ هدیه کارت دویست هزارتومانی بین ۱۱۱ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی شهرستان بوشهر که توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز بوشهر تهیه شده بود در اختیار موسسه خیریه ابوالفضل (ع) قرار گرفت و بین این مددجویان توزیع شد
منوچهری سرپرست مدیریت بهزیستی شهرستان بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از حضرت آیت الله صفایی بوشهر نسبت به وضعیت معیشت مددجویان بهزیستی ارزش ریالی اهدایی به موسسه خیریه ابوالفضل (ع)  از طرف دفترنماینده ولی فقیه در استان را معادل ۲۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال عنوان کرد